Sega Yapı
TR | EN
BİZİ TAKİP EDİNSega Yapı

Kişisel Verilerin Korunması Çerez Aydınlatma Metni

Sega Gayrimenkul İnşaat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti  (www.segayapi.com.tr/) birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi ve rahat şekilde kullanımını sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, www.segayapi.com.tr tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

Çerez kullanımı onaylanmıyorsa web sitesine devam edilmemesi ya da tarayıcıdan çerez tercihlerinindeğiştiştirilmesigerekmektedir. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinde bir takım aksaklıklar yaşanabilecektir.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğindekullanılan bilgisayarda ya da mobil cihazda veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda; giriş yapılan IP adresi, oturum bilgileri, erişilen sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı, telefon numarası ya da adres gibi verileri içermez. Çerezler sayesinde kullanıcının web sitesi tercihleri hatırlanabilir, oturumun açık tutulması sağlanabilir ya da kullanıcının ilgisi doğrultusunda içerek sunulabilir.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDEN KULLANILMAKTADIR?

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

  ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

 • Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin kullanılmasının temel amacı kullanıcının ziyareti süresince web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizin aynı cihazla tekrardan ziyaret edilmesi durumunda, kullanıcının cihazında İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, o kullanıcının siteyi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir, böylelikle kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunulur.

 

 • Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

 

HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

www.segayapi.com.tr/ , Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Politikalara uygun olarakfarklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: www.segayapi.com.tr web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle www.segayapi.com.tr sunduğu içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebilir.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: www.segayapi.com.tr web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezlerin tarayıcının ayarlarının değiştirilerek engellenmesi mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Çerezlerinkullanıldığı tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirme ya da tamamen engelleme yapılması mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür.

Google Chrome           :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer         :
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox  :
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex                       :
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Opera                        :

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari                         :

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfası incelenebilir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR

İlgili kişi, Kişisel verilerinin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU

Başvuru kurumumuza, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi;

Adres: Fatih Mah. Prof. Aziz Sancar Cad. Blue Lake İstanbul Sitesi A Blok No: 23 A KÜÇÜKÇEKMECE /İSTANBUL

Talebin elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak iletilmesi;

KEP adresi :    E-Mail: info@segayapi.com.tr

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, KVKK uyarınca 30 gün içerisinde talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca derhal gereği yapılacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  MD. 7

ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.